Kiên Giang - Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc

phu-quoc-pow-camp_7655198386_o.jpg
phu-quoc-pow-camp_7655200614_o.jpg
phu-quoc-pow-camp_7655200966_o.jpg
phu-quoc-pow-camp_7655201234_o.jpg
phu-quoc-pow-camp_7655201794_o.jpg
phu-quoc-pow-camp_7655202144_o.jpg
phu-quoc-pow-camp_7655202636_o.jpg
phu-quoc-pow-camp_7655204460_o.jpg
saigon-1970---kien-giang-bus-station_23068175062_o.jpg
the-phu-quoc-camp-at-dusk-showing-security-lighting_7655203104_o.jpg
the-pow-camp-at-phu-quoc_7655203464_o.jpg
the-pow-camp-at-phu-quoc_7655203906_o.jpg
tri-t-binh-chin-tranh-ph-quc-1973_7655204912_o.jpg
1931-creusement-dun-canal-en-cochinchine-province-de-rach-gia---no-vt-knh--nam-k-tnh-rch-gi_12126692754_o.jpg
bn--rch-gi-1969_49359875996_o.jpg
c23-031-street-scene-at-duong-dong-phu-quoc-7-68_6718769185_o.jpg
cochinchine---canal-rachgia-hatien_37402267586_o.jpg
khng-nh-ng-dng-thp-nin-1930---rch-gi_22078673776_o.jpg
pa005300_3729133564_o.jpg
phu-quoc-1968---anti-communist-billboard-in-phu-quoc-island_6913725337_o.jpg
phu-quoc-1968---billboard-welcoming-tourists-in-phu-quoc-island_6913725757_o.jpg
phu-quoc-1968---fish-drying-by-the-fishing-port-in-the-sun_6913724599_o.jpg
phu-quoc-pow-camp_7654814456_o.jpg
phu-quoc-pow-camp_7654814880_o.jpg