Kiên Giang - Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc

1964-plage-de-ha-tien-et-rocher-phu-tu_4552618315_o.jpg
64-south-vietnam-fdc-7-9-1964---plage-de-ha-tien_7238851064_o.jpg
h-tin_40858710523_o.jpg
hn-ph-t-h-tin_40858710783_o.jpg
0000404019-003_3771130984_o.jpg
0000404019-011_3771147456_o.jpg
0000404019-012_3770349787_o.jpg
h-tin_40858700253_o.jpg
h-tin_40858700393_o.jpg
h-tin_40858700543_o.jpg
h-tin_40858700693_o.jpg
h-tin_40858710193_o.jpg
h-tin_40858710373_o.jpg
ha-tien-1920-1929---ecole-primaire---trng-s-cp--h-tin-thp-nin-1920_29346911458_o.jpg
ha-tien-1920-1929---service-mdical--salle-de-consultation_41408662490_o.jpg
hn-ph-t-h-tin_40858710663_o.jpg
indochine---chac-bang---fouilles-pour-construction-du-barrage-canal---cnh-o-knh-chc-bng--c-mau_45051027632_o.jpg
nva-pow-release_7654941312_o.jpg
nva-pow-release_7654942202_o.jpg
nva-pow-release_7654942858_o.jpg
nva-pow-release_7654943392_o.jpg
nva-pow-release_7654943852_o.jpg
nva-pow-release_7654944436_o.jpg
nva-pow-release_7654944918_o.jpg