Anh VN Xua P1

0 ac Thượng Tribus Mois (22) (1).jpg
0 ac Tonkin, Phu Doan.jpg
0 ac Xơ dạy.jpg
0 ac thiếu niên đi chợ.jpg
0 ac tirailleurs_tonkinois_en_marche.jpg
0 ac tàu điện 001.jpg
0 ac viên chức.jpg
0 ac xẻ gỗ 2.jpg
0 ac -cho_ban_do_may.jpg
0 ac chợ gần sơn tây PaLang.jpg
0 ac chợ Đồng Xuân.jpg
0 ac lính thổ .jpg
0 ac phủ lý.jpg
0 ac phủ lạng thương 2.jpg
0 ac ruông khoai sơn tây .jpg
0 ac sông hồng 2.jpg
unnamed(40).jpg
unnamed(41).jpg
unnamed(42).jpg
unnamed(43).jpg
unnamed(44).jpg
unnamed(24).jpg
unnamed(25).jpg
unnamed(26).jpg